2012 I Wish this was a Song

Curator: Stina og Sabrina ... 


HM; FINNE VIDEO AV HANSKENE SOM SNURRER RUNDT... 
SKAL VI FINNE FOTOENE SLIK AT DE BLIR STORE SOM DE ANDRE?